Projektbeskrivning

David Pilbäck utbildar sig till systemisk konstellatör och kommer hålla Systemiska Familjekonstellationer i Stockholm inom en snar framtid. Vi kommer bjuda in till workshops i familjekonstellationer och fenomenologiska undersökningar av rörelse och kroppsligt/rumsligt relaterande.

Om du har ett stort intresse för familjesystem eller har ett återkommande dilemma som har vandrat genom ditt familjesystem så kan familjekonstellationer vara ett lämpligt verktyg då metoden blottlägger dolda mönster i familjesystem.

Somliga menar att den största behållningen av Systemiska Familjekonstellationer är hur vi håller våra föräldrar inom oss. Den faktiska relationen till en problematisk förälder kanske inte ändras efter en systemisk familjekonstellation, men den egna upplevelsen av relationen med föräldern kan ändras, det är vårt förhållningssätt som ändras. Förälderns beteenden kanske inte längre triggar missnöje eller klander vilket kan vara en stor lättnad.

Besök gärna vår huvudsida https://familjekonstellationer.se där du hittar texter, inspiration och formulär att anmäla dig till våra workshops.

 

Om systemiska familjekonstellationer

Familjekonstellationer utvecklades av den tyska psykoterapeuten och katolska prästen Bert Hellinger. Under den period Bert Hellinger spenderade i Afrika som missionär kom han i kontakt med Zuhlu folkets sätt att se på familjen som skiljer sig från vårt västerländska sätt att se.  Efter hemkomsten till Tyskland utbildade sig Hellinger till familjeterapeut med psykoanalys och holistiska terapeutiska traditioner.

Därefter började Hellinger experimentera med en lite grupp människor för att söka förstå dynamiken i familjesystem inspirerad av Zuhlu folket. De inledande försöken formaliserades till metoden Familjekonstellationer och metoden har fått stor genomslagskraft i hemlandet Tyskland med även i Nederländerna är systemiska konstellationer väl etablerad som metod där den används inom en rad områden.

De två främsta tillämpningarna av systemiska konstellationer är familjekonstellationer och organisationskonstellationer. Inom familjekonstellationer är det familjen som är i fokus och omedvetna mönster som varit dolda i flera generationer kan komma i ljuset och integreras. Vanligen är att någon familjemedlem utesluts ur familjesystem, det kan vara på grund av skilsmässa, homosexualitet, ett brott eller nåogn annan orsak. Den som av någon anlending uteslutits i familjen behöver införlivas tillbaka in i familjen. Det som utesluts eller förträngs kommer leva ut på något annat ställe i familjesystemet.

En annan vanlig dynamik är att vi kan sammanblandas med vår förälder, vi kan ha en ihopslingrad relation där gränser är otydliga, det kan då vara svårt att veta var jag börjar och slutar. Vad är mitt ansvar och vad är min förälders ansvar? Vi kan även gå in och ta ansvar för en förälder på ett sätt där vi förlorar oss själva. Vi kan bli “för stora”, här känner vi oss överlägsna vår förälder, genom en längre utbildning eller någon särsklid förmåga. Vi förlorar vår rätta plats i familjesystemet och därigenom tappa en sund relation till vår förälder.

 

Familjekonstellationer som fenomenologisk metod

Familjekonstellationer är för oss en fenomenologisk metod där klienten väljer ut enskilda workshopdeltagare att vara “representanter” för personer i klientens familjesystem, exempelvis för en förälder. En representant håller då förälderns energi och tonar in på hur förälderns upplevelse är eller var, i och genom representantens egen kropp. När klienten blivit vald går han eller hon upp på golvet och väljer ett ställer att stå på. Han eller hon “ställer upp sig”. Vilka förnimmelser kommer till uttryck i representanten? Vilka intuitioner? Ibland får representanten ingivelsen att säga något, det kan även komma känslouttryck som skratt och gråt, sorg och lycka, som livet självt. När vi sedan ställer upp representanten för den andra föräldern kan ny information om relationen komma fram. Representanterna börjar omedelart relatera utifrån sina intuitiva ingivelsen i stunden.

Lyckade konstellationer verkar komma utifrån att klienten har ett uttalat problem som han eller hon vill komma till rätta med. Konstellatörens roll är att lotsa klienten fram till en bra målformulering. Denna målformulering ligger sedan till grund för konstellationen och styr vilka representanter c

När jag fick höra familjekonstellationer beskrivas som en fenomenologisk metod fick jag känslan av att ha kommit hem.

– “Det är det här jag ska göra,” hörde jag inom mig.

Bakgrunden är att mitt största arbete hittils är en självständig rörelse- och dansfenomenologi med titeln: “E=(Motion)2: Mellan rörelse och dans” som ni kan läsa här. Så många år har jag ägnat att beskriva nyanser av rörelse, vår interoception, hur vi upplever fysisk och emotionell rörelse i den egna levda kroppen. Hur rörelseenergi och förning i pardans fungerar. Och här fanns en social gruppmetod som tog alla dess begrepp och satte dem i arbete. Det var med stor glädje jag tog mig an utbildningen till familjekonstellatör.

Vetandefältet

Vi vet idag inte varför familjekonstellationer fungerar, det finns ingen vetenskaplig förklaring hur en människa kan representera en annan människa som denne aldrig träffat. Vi vet dock att ett otal människor rapporterat att de blivit hjälpta av att ställa upp sin familj och få insikt i dolda dynamiker i familjen.