Om David Pilbäck

David Pilbäck TRE-provider

David Pilbäck är certifierad TRE-provider® och är registrerad genom TRE® – Tension and Trauma Releasing Exercises och huvudsidan Traumaprevention.com. David har medverkat vid vidareutbildning i TRE® med David Berceli, grundaren av metoden och han håller sig uppdaterad med de senaste rönen inom metoden. Han är passionerad att hjälpa dig som klient till att komma i en djupare kontakt med din egna kropp. Han gör det genom utbildningar, workshops och enskilda klientsessioner.

David har en kandidatexamen i Filosofi från Linköpings Universitet och har även skrivit en uppsats i Dans- och Rörelsefenomenologi på Södertörns högskola som finns att läsa här. Fenomenologi är en gren inom ämnet Filosofi som undersöker hur vi möter fenomenen, eller hur det är möjligt att beskriva den egna upplevelsen inifrån upplevelsen själv. Exempelvis har en av Fenomenologins viktiga förespråkare, Maurice Merleu-Ponty, riktat kritik mot psykologin som löd att psykologin gör sinnet, upplevelsen och kroppen till en sak bland andra saker och tittar på dessa utifrån. I sin uppsats undersökte David fenomenet rörelse, då upplevelsen av att röra sig själv eller röra sig tillsammans med en annan skiljer sig åt. I texten avhandlar han frågor som medrörelse och medkänsla.

David är även utbildad Flowcoach genom Flow Research Collective där han hjälper klienter att optimera livet för att maximera tiden i Flow. Flow är ett sinnestillstånd där upplevelse av tiden förändras, vi känner oss som allra bäst och vi presterar som allra bäst. David har lagt de senaste åren på att hitta sambanden mellan Trauma – överväldigande upplevelser, Autonomi – upplevelsen av självbestämmande, och Flow – Optimala upplevelser. Du hittar mer information om denna service på sidan Flowcoach.se.

Det finns många kopplingar mellan hur överväldigande upplevelser, där vår känsla av självbestämmande kompromissas. Ett svårt trauma kan till och med beskrivas som den ultimata förlusten av autonomi. Vid ett trauma: en bilolycka, en naturkatastrof eller ett övergrepp kan vi inte göra någonting åt situationen. Vilket får effekter för vårt nervsystem och våra tankar om oss själva och våra möjligheter.

David har även en utbildning inom Familjekonstellationer – en fenomenologisk metod att arbeta med familjesystem. David Pilbäck har även många års praktik inom Judo, Aikido Brasiliansk jiu-jitsu, och pardans inom många olika stilar. Nu dansar han allra helst argentinkt tango och han producerar danskvällar och workshops i ett koncept med namnet Tangoflow.se. Han är även utbildad samtalsledare hos Prata Med Unga.

Det som är gemensamt för alla de olika metoder David använder är att de till viss del är klientledda. När du kommer till David som klient är det du som är expert på din egen upplevelse och det är du som leder din egen lärprocess, din egen inre resa. David har ett coachande förhållningssätt och kommer med goda råd och feedback, eller avbryta sessioner om han tycker det är nödvändigt. Samtidigt är det viktigt för David att du som klient har autonomi – självbestämmande över den egna kroppen. Det är du som klient som gör det medvetna valet att tillåta din kropp att aktivera skakmekanismen, på samma sätt som det är ditt fria val att närsomhelst avsluta en skaksession.

Han har en omättligt nyfikenhet på sambanden mellan nervsystemet, bindväv, stress, koncentrationsförmåga, livsstilsdesign, biohacking och topp prestation. Han är passionerad över att hjälpa dig som klient att läka trauman, lugna nervsystemet, och komma i kontakt med din autonomi. Vad vill du göra i livet? Hur vill du leva? Hur vill du visa dig i dina nära relationer? Vanligtvis är det någonting som skaver i ditt liv när du kommer till en session. Det kan vara en hög aktivering av kamp/flykt responsen i familjelivet, eller på arbetsplatsen vilket leder till konflikter och mindre optimala resultat. Det kan vara ett allmänt missnöje med den nuvarande livssituationen och ett behov av förändring som blir startpunkten för en inre resa.

Rulla till toppen